7 มกราคม 2562 พิษพายุสวนส้มโอทับทิมสยามจำนวนมากล้มเสียหายสูญนับร้อยล้าน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/59955

นอกจากบ้านเรือนประชาชน และภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของนครศรีธรรมราชจากพิษสงของพายุโซนร้อนปาบึก สวนส้มโอทับทิมสยาม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตส้มโอทับทิมสยามผลไม้ชื่อดังของประเทศไทย ที่ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปในแถบเอเชียและยุโรปหลายประเทศ สวนส้มโอชนิดนี้หลายแปลงเสียหายอย่างหนัก เช่นสวนของนายบุญยัง สวัสดิ์สุข อายุ 40 ปีเกตรกรในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในสภาพผลอ่อนร่วงหล่นกระจัดกระจายไปทั้งสวน ต้นส้มโอจำนวนมากถูกถอนรากถอนโคนจากแรงลม โดยส้มโอชุดนี้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ต้องเสียหายไปทั้งหมด เฉพาะราคาผลผลิตมีมูลค่าสูงราว 5 ล้านบาท นายบุญยัง สวัสดิ์สุข เจ้าของสวนส้มโอแปลงนี้เปิดเผยว่าแปลงที่เสียหายหนักสุดมีส้มโอราว 400 ต้น อายุ 6-7 ปีเป็นต้นที่กำลังสมบูรณ์มาก และเป็นต้นพ่อแม่พันธ์กำลังหนุ่มสาวหากประเมินผลผลิตที่จะได้ตลอดอายุนั้นไม่อาจประเมินได้ ยอมรับว่าเสียดายมาก ซึ่งเกษตรกรคงต้องตั้งหลักกันและมาฟื้นฟูกันใหม่ ส่วนผลกระทบทางด้านลูกค้านั้นที่เสียหายไปล๊อตนี้ถูกสั่งไว้จนหมดแล้วแต่ไม่ได้ทำสัญญาไว้ หากมีการทำสัญญาเสียหายหนักกว่านี้แน่นอน หากรัฐบาลช่วยเหลือได้ในรูปแบบต่างๆนั้นถือว่าเป็นกำลังใจในการะพัฒนาตลาดส้มโอต่อไป ในรูปของเงินชดเชยหรือรูปของปุ๋ย ส่วนผลกระทบกับราคาผลผลิตหลังจากนี้คงมีออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากพื้นที่ผลิตเสียหายหนัก ซึ่งอาจมีผลต่อราคาที่อาจสูงขึ้น เกษตรกรรายนี้กล่าว อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสวนส้มโอทับทิมสยามสามารถผลิตได้ดีและมีคุณภาพสูงที่สุด เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเท่านั้น โดยมีการประเมินผลกระทบจากพายุนั้นได้สร้างความเสียหายต่อมูลค่าการผลิตและต้นส้มโอหลายร้อยล้านบาท